Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11606

Aktualizace Metodiky pro tvorbu fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 16. kola příjmu žádostí a nabývá účinnosti dne 27. 3. 2012 (po skončení 15. kola příjmu Žádostí).

V aktualizovaném znění Metodiky pro tvorbu fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 bylo zrušeno podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací). Dále dochází k dílčím změnám ve způsobilých výdajích u jednotlivých opatření a podopatření (zejména v podopatření I.1.1.1 a III.2.1.2) a nově jsou zavedena přechodná ustanovení