Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11640

Aktualizovaná Pravidla pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství kromě kapitol č.7 a 8. Kapitola č. 7 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2012 a kapitola č. 8 Povinnosti MAS při administraci projektů opatření IV.1.2 nabývá účinnosti dnem 27. 3. 2012 (po ukončení 15. kola příjmu žádostí o dotaci v PRV ČR 2007- 2013).

V rámci aktualizace opatření IV.1.1 Místní akční skupina došlo k doplnění a upřesnění způsobilých výdajů. Byla doplněna nutnost vyhlašování výzvy v rámci celého území MAS a upraven počet obyvatel pro výpočet roční alokace v případě rozšiřování území MAS. Do kapitoly zadávání zakázek byl doplněn zákaz personální a majetkové provázanosti uchazečů o zakázku