Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12160

Česko-bavorský dějepis v ZŠ v Netolicích

  • Žáci 7. třídy ZŠ Netolice při výuce
    Žáci 7. třídy ZŠ Netolice při výuce
  • Žáci 7. třídy ZŠ Netolice při výuce
    Žáci 7. třídy ZŠ Netolice při výuce
  • Žáci 7. třídy ZŠ Netolice při výuce
    Žáci 7. třídy ZŠ Netolice při výuce

Hlavním cílem projektu je přiblížit žákům z českobavorského příhraničí historii, kulturu a jazyk obyvatel sousední země. Znalost česko-bavorských vztahů má těmto mladým lidem umožnit, aby se považovali za součást jednoho regionu a své sousedy vnímali jako potenciální partnery a přátele. Tato výuka probíhala prostřednictvím moderních vyučovacích metod, jazykové animace, informace o dějinách a kultuře regionu od středověku po současnost.

Iniciátorem a organizátorem projektu je česko-německý tým Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Interreg IV A za spoluúčasti obou univerzit.