Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12694

Členění operačních programů pro období od roku 2014

Výsledkem jednání vlády je, že vzala na vědomí materiál (Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce)  a schválila vymezení osmi operačních programů.


Pro intervence EZFRV jsou schváleny Program rozvoje venkova 2014–2020 a pro ENRF OP Rybářství v gesci MZe.

 

Pro EFRR, FS a ESF jsou schváleny operační programy:


- Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
- Výzkum, vývoj a vzdělávání
- Zaměstnanost
- Doprava
- Životní prostředí
- Integrovaný regionální operační program
- Praha - pól růstu ČR
- Technická pomoc.

 

Pro EFRR cíle „Evropská územní spolupráce“ jsou navrženy operační programy:


- Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou
- Přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou
- Přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou
- Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou
- Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
- Nadnárodní spolupráce Central Europe

 


OPy meziregionální spolupráce.