Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12139

Den Země se poprvé slavil i v Křemži

 • Lovení ryb
  Lovení ryb
 • Úspora energie
  Úspora energie
 • Určování
  Určování
 • Sázení
  Sázení
 • Hmyzí brýle
  Hmyzí brýle
 • Solární energie
  Solární energie

Příchozí se zde mohli dozvědět informace z oblasti ochrany životního prostředí, domácí ekologie, úspor elektřiny apod. Mohli si vyzkoušet model solárního panelu, třídění, ulovit a poté určit různé druhy ryb, zasadit si květiny nebo stromek, promyslet si úspory v domku. Za zmínku stojí i fakt, že samotná MAS Blanský les – Netolicko každoročně podporuje dotacemi plno projektů, z nichž řada je orientována i na zlepšení životního prostředí. „Připojili jsme se k této celosvětové akci, protože naším cílem je podpora rozvoje území naší MAS a ochrana přírody do rozvoje území samozřejmě patří. Sami občané se v dotaznících vyjádřili, že je pro ně okolní příroda jedním z nejcennějších pozitiv pro život v území, je proto i v jejich zájmu, aby si její kvalitu zachovali,“ komentuje důvod zapojení se ředitel MAS Blanský les – Netolicko, Ing. Václav Kolář.
Pracovník správy CHKO Blanský les, Mgr. Libor Weiter měl pro návštěvníky připraveny různé druhy ryb i jiných zvířat: „Seznamujeme návštěvníky s jedinečným druhovým bohatstvím rostlin a živočichů na území CHKO a důvody, proč si ho cenit a zachovat.“
Letos se Den Země pořádaný MAS Blanský les - Netolicko konal v Křemži, v  příštích letech by pak akce putovala po dalších větších obcích MAS, tedy např. do Netolic, Chvalšin a Kájova.
Soutěže a připravené aktivity zaměřené na ochranu přírody a úspory v domácnosti potěšily také děti z místní mateřské a základní školy, které přišly akci navštívit. Už i ony vědí, jaký elektrický spotřebič je lepší, zda energetické třídy A nebo C, které komodity z domovního odpadu lze třídit a které ještě využít a třeba i jak šetřit přírodu při nákupu nebo proč chránit čistou vodu.