Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12181

Hodnocení místních akčních skupin 2011

bdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:

  1. Strategické dokumenty MAS
  2. Personální zajištění činnosti MAS
  3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER
  4. Integrace a rozvoj MAS
  5. Monitoring a evaluace MAS
  6. Propagace MAS
  7. Nadstavba aktivit MAS