Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11652

Informace k vyhlášení 10. výzvy

Rádi bychom Vás tímto informovali o vyhlášení 10. výzvy MAS, poslední výzvy programového období 2007-2013.
Na podporu projektů bude do výzvy alokováno cca  5,4 mil Kč.
Rok 2013 je posledním rokem současného programovacího období EU a tím i posledním rokem realizace Strategického plánu Leader. V roce 2013 proto MAS vyhlásí pouze 1 výzvu, s příjmem žádostí v dubnu 2013, další výzva s ohledem na pravidla Programu rozvoje již není možná.