Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11686

Leader 2014 – 2023

Zpracovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s. (SCLLD MAS BLN) je koncipována pro období let 2014-2023 a odráží potřeby rozvoje a řešení problémů celého území MAS BLN. V případě potřeby bude průběžně doplňována a aktualizována.


Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a spolupráci při zpracování naší strategie.

 

Vzhledem k velikosti souborů a počtu souborů v .zip archivech s přílohami doporučujeme jejich stažení do Vašeho počítače pro seznámení se s obsahem a další práci s nimi.

 

SCLLD MAS BLN na období 2014 – 2023 – finální verze

 

Finanční plán SCLLD MAS BLN na období 2014 – 2023 – finální verze

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2023

 

Povinné přílohy

 

Nepovinné přílohy