Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12666

MAS Blanský les - Netolicko v Národní síti zdravých měst

  • Výsledky hodnocení projektů v rámci 11. výzvy MAS Blanský les - Netolicko

    V únoru 2014 byla vyhlášena 11. výzva pro příjem žádostí o dotaci. Příjemcem dotace jsou Svazky obcí. Byly přijaty 3 žádosti svazků obcí Podkletí, Blanského lesa - podhůří a Netolicka. Dne 5.3.2014 vyhodnotil a schválil Výbor pro výběr a monitorování projektů všechny 3 žádosti o dotaci v rámci 11.výzvy MAS. Seznam vybraných projektů naleznete v příloze.