Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12155

MAS BLN je tu pro Vás - zajímá nás Váš názor a Vaše připomínky !

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko připravuje zpracování integrované strategie rozvoje území, která by měla napomoci při čerpání financí z Evropské unie v období let 2014 – 2020. Strategie bude zpracovávána od začátku května 2013 do konce roku a bude zahrnovat zapojení místních aktérů do společného rozvoje území. Více se dočtete v příloze.