Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12164

Nabídka "Vzdělávacích kurzů" v rámci projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce - účast zdarma

1. Vzdělávací kurz "Místní partnerství"

Jedná se o prezenční kurz pro zhruba 18 lidí v rozsahu 40-ti hodin (6 výukových dnů) a to především pro jednotlivce z cílových skupin místní partnerství, nestátní neziskové organizace, sociální partneři.

Více informací o kurzu se dočtete v pozvánce v příloze, jejíž součástí je také předběžný registrační formulář (ke stažení ve formátu word – v příloze).


2.   Vzdělávací kurz "Základní kurz pro denní matky/otce"

Jedná se o prezenční vzdělávací kurz, který poskytne praktické i teoretické informace o tom, jak odborně pracovat s malou skupinou dětí ve věku od jednoho roku do sedmi let. Vzdělávání bude organizováno ve skupině 6-10 osob formou interaktivního semináře.

Více informací o místech konání kurzu a časovém rozložení kurzu se dočtete v pozvánce v příloze, jejíž součástí je také předběžný registrační formulář (ke stažení ve formátu word – v příloze).


3. Motivační kurz "Osobnostní růst ženy hledající své místo na trhu práce i v sobě samé"

Jedná se o prezenční motivační kurz určený pouze pro ženy. Vzdělávání bude organizováno ve skupině zhruba 8 žen. Jedná se o sebezážitkový program, při kterém se střídají teorie a modelové situace, řízená diskuze a sdílení vlastních zkušeností.
Více informací o kurzu se dočtete v pozvánce v příloze, jejíž součástí je také předběžný registrační formulář (ke stažení ve formátu word – v příloze).


4.  Kurzy komunikačních a sebeprezentačních dovedností
Jedná se o prezenční kurz, na kterém se naučíte sebezkušenostní trénink, prezentaci, rozvoj komunikačních dovedností a zvládání zátěžových komunikačních situací a pod
. Vzdělávání bude organizováno ve skupině 5-ti až 10-ti lidí. 
Více informací o kurzu se dočtete v pozvánce v příloze, jejíž součástí je také předběžný registrační formulář (ke stažení ve formátu word – v příloze).


5.  Kurzy e-komunikace a základy práce na PC při hledání zaměstnání

Jedná se o prezenční výukový kurz, vzdělávání bude organizováno ve skupině 5-ti až 12-ti lidí. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.
Více informací o kurzu se dočtete v pozvánce v příloze, jejíž součástí je také předběžný registrační formulář (ke stažení ve formátu word – v příloze).