Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11674

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2013

Grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2013 se řídí Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště  pro rok 2013 a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Více info na:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek:
Vyplnit a podat žádost lze výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese

https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/