Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11600

O nás

Logo MASObecně prospěšná společnost Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. byla založena prosinci roku 2004. Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.

MAS působí ve třech jihočeských svazcích obcí, a to Blanský les - podhůří (okres České Budějovice - celkem 20 obcí), Netolicko (okres Prachatice - celkem 9 obcí) a Podkletí (okres Český Krumlov - 10 obcí), samostatná obec Chlumec a Litvínovice.  Celková rozloha území MAS je 495,17 km2, přibližně polovinu tvoří Chráněná krajinná oblast Blanský les. Členy MAS jsou kromě již zmíněných tří svazků obcí ještě podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. V roce 2006 měla členská základna MAS celkem 22 členů, v roce 2012 23 členů.

V roce 2005 a 2006 se podařilo MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. obstát v konkurenci dalších MAS z celé ČR a rozdělit na svém území finanční prostředky na jistě kvalitní a přínosné projekty. Celkem bylo podpořeno jedenáct projektů za více než 7,5 milionu Kč z následujícících oblastí - agroturistika, cestovní ruch, zemědělské podnikání a občanská vybavenost v obcích.

V polovině roku 2006 jsme dokončili pilotní rozvojovou strategii, která řeší možné směry dalšího rozvoje území MAS v letech 2007-2013, a je zároveň nezbytným podkladem pro další získání financí na území MAS. V letošním roce nás mimo jiné čeká dokončení strategie cestovního ruchu včetně zavedení produktů cestovního ruchu a vytvoření jednotné image regionu MAS.

Druhy obecně prospěšných služeb:

- Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie - oblast působení MAS Blanský les - Netolicko

- Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí: péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti, spoluúčast na projektech evropské spolupráce, péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce, podpora malého a středního podnikání a vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí, péče o rozvoj cestovního ruchu

- Vypisování výzev pro předkládání projektů

- Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu Leader a podobných iniciativ a dotačních programů

- Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti působení Blanský les - Netolicko