Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12636

Oba projekty spolupráce v rámci opatření IV.2.1. SCHVÁLENY...

Ve dnech 7., 11. a 12. 6. 2012 proběhla veřejná prezentace projektů spolupráce zaregistrovaných v 15. kole Programu rozvoje venkova. V následujících dnech 13. a 14. 6. 2012 zasedala Hodnotitelská komise jmenovaná ministrem zemědělství ve složení zástupců Řídícího orgánu Ministerstva zemědělství, SZIF a Národní sítě Místních akčních skupin.

Z celkového počtu 41 zaregistrovaných žádostí o dotaci byla ukončena administrace 11-ti projektům. Celková alokace pro 15. kolo příjmu opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. Ke spolufinancování bylo doporučeno 30 Žádostí o dotaci v celkové částce 65 142 149 Kč. Protože celková požadovaná dotace u 30 doporučených žádostí nedosahuje výše alokace stanovené pro 15. kolo, nebyl vyhotoven seznam projektů doporučených jako náhradníci a seznam nedoporučených projektů.

V následujících dnech budou KMAS doporučených projektů spolupráce vyzvány k předložení povinných příloh před schválením. Tato výzva bude zveřejněna rovněž na Portálu farmáře KMAS.

 

 

Seznam schválených projektů - http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1340170035959.pdf