Organizační zajištění

Zde se můžete seznámit s orgány MAS, Výročními zprávami MAS, stanovami MAS, strategiemi MAS a zápisy z Valných hromad MAS.