Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12700

Přehled služeb

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. (MAS) zaměřuje svou činnost především na oblast regionálního rozvoje, fundraising, administraci programu Leader (program určený na podporu rozvoje venkova):

  • poradenství a monitoring v oblasti získávání prostředků na realizaci projektových záměrů
  • kompletní projektové řízení (vyhledání vhodného dotačního titulu, řízení realizace projektu, průběžné a závěrečné zprávy projektu)
  • kompletní zpracování projektů do strukturálních fondů zpracování studií proveditelnosti, CBA analýz projektu, podnikatelských záměrů atd.
  • zpracování rozvojových dokumentů (strategie, analýzy, marketingové studie atd.) z oblasti rozvoje municipalit, regionů, cestovního ruchu, komunitního plánování
  • lektorská činnost v oblasti regionální i evropské dotační politiky, projektového řízení pomoc při vyhledávání zahraničních partnerů Vašeho projektu poradenství při zakládání neziskových organizací, svazků obcí, místních akčních skupin