Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12649

Přijaté projekty - 10. výzva

Dne 26. 4. 2013 v 15:00 hod. byl ukončen příjem projektů 10. výzvy SPL. Bylo přijato celkem 47 projektů. Fiche 1 - Zemědělství - 20 projektů, Fiche 3 - Venkovská turistika - 3 projekty, Fiche 5 - Rozvoj - 23 projektů, Fiche 7 - Vzdělávání - 1 projekt. Celková hodnota požadovaných dotačních prostředků je 10 253 412 Kč, alokace na tuto 10. výzvu činí 5 452 225 Kč. V následujících dnech proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů. Seznam přijatých projektů v rámci 10. výzvy je uveden uvnitř tohoto článku.