Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12689

Projekt - SMS ČR

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Představení SMS ČR a cílů projektu

Na zájmovém území MAS Blanský les - Netolicko byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt s názvem„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Blanský les - Netolicko se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo několik prioritních oblastí, z níž MAS Blanský les - Netolicko vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

  1. Regionální školství
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Agenda zaměstnanosti

+ společný cíl

  1. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.

Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete v přílohách na konci tohoto článku.

Jednotlivé aktivity - společné akce

 

  • Workshop Strakonice (leden 2015)
  • Workshop České Budějovice (listopad 2015)
  • 1. Kulatý stůl – Křemže (únor 2015)
  • 2. Kulatý stůl – Křemže (září 2015)

Podklady k jednotlivým setkání jsou uvedeny na konci článku.

 

 

 

Více informací o projektu na stránkách nositele:

http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu