Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12177

Projekty 8. Výzvy schváleny

 V nejbližší době budou žadatelé vyzváni ze strany  RO SZIF k podepsání Dohody o poskytnutí dotace.  
 Veškeré změny nebo nejasnosti, týkající se projektů, je nutné konzultovat s kanceláří MAS.