Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12647

Realizace 10. výzvy SPL

Po příjmu žádostí 10. výzvy probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů. V případě zjištění nedostatků v projektech, budou žadatelé písemně vyzváni k doplnění. Dne 21. 5. 2013 se bude konat školení Výboru pro výběr a monitorování projektů Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s., která bude hodnotit Žádosti o dotaci přijaté v rámci 10. výzvy SPL. Po tomto školení bude probíhat veřejná prezentace projektů jednotlivých žadatelů. Dne 4. 6. 2013 se bude konat závěrečné jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů. Do té doby budou členové výboru důkladně prostudovávat a hodnotit jednotlivé projekty. Seznam schválených a neschválených projektů bude znám po výsledku hodnocení Výborem, tj. 4. 6. 2013.