Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11598

Schválené Projekty spolupráce

Jedná se o projekty spolupráce:

S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou (projekt zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek území Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko a Občasnkého sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech)

Zvyky a tradice na obou stranách hranice (mezinárodní projekt  ve spolupráci Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko, Místní akční skupiny Vodňanská ryba, Občasnkého sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech, Místní akční skupiny LAG Strakonicko, Místní akční skupiny Česká Kanada a Místní akční skupiny Vršatec zaměřen na podporu udržování lidových zvyků, tradic a tradiční řemeslné výroby a jejich využití pro rozvoj venkovského ruchu)

Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov (projekt Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko a Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech, zaměřen na vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání pořízením mobilních učeben, pomůcek pro rozvoj technického vzdělávání mládeže, vzdělávání a osvěty pro záchranu lidských životů v krizových situacích)