Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11701

Seminář VENKOV po roce 2014

 

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s.

ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR Vás zvou na seminář

VENKOV PO ROCE 2014
aneb KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ*
*) COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT

MOŽNOSTI VYUŽITÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA V KONTEXTU LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE A STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘÍPRAV ČR NA OBDOBÍ 2014-2020

Pondělí 3. září 2012, 10:00 – 14:00 

Výstaviště České Budějovice

agrosalon Země živitelka 2012

PAVILON Z, 1. PATRO

Prezentace je určena především pro zástupce místních akčních skupin, venkovských obcí, neziskových organizací, zemědělských podnikatelů, ale také pro zástupce ministerstev, regionálních rad, krajů, střešních nevládních organizací a pro odbornou veřejnost.

Z kapacitních důvodů se v případě zájmu prosím registrujte na e-mailu o.spikova@nsmascr.cz

hlavní body programu:

  • Legislativní návrhy Evropské komise pro období 2014-2020 v oblasti rozvoje venkova
  • Možnosti uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje
  • Předpokládané nastavení operačních programů v ČR
  • Předpokládané směřování Programu rozvoje venkova ČR v období 2014-2020
  • Využití a připravenost místních akčních skupin pro komunitně vedený místní rozvoj
  • Návrh základních standardů pro místní akční skupiny v ČR