Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12622

Semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

 

Semináře se budou konat dne 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze. Semináře jsou zaměřeny na problematiku spojenou se standardizací MAS s ohledem na různé právní formy MAS. Pro spolky a zájmová sdružení právnických osob budou zaměřeny semináře dne 24. a 30. 7. 2014, naopak seminář dne 29. 7. 2014 bude zaměřen na obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Bližší informace naleznete zde.