Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12129

Tisková zpráva

Dne 20. 12. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 20. kola příjmu žádostí. Pravidla IV.1.1 nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti dne 1. 1. 2014. Převážně se jedná o zapracování změn, které souvisejí s úpravami lhůt pro administraci vzhledem ke skutečnosti, že programové období 2007 – 2013 se chýlí ke konci a je třeba zajistit bezproblémové dočerpání alokovaných finančních prostředků a přechod na programové období 2014 – 2020.

Pravidla jsou uveřejněna v sekci: Leader 2008-2013 - 11. výzva - únor 2014 - podklady pro žadatele