Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11626

Výsledky hodnocení projektů - GP Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko - 2014

Správní rada MAS vyhodnotila přijaté žádosti grantového programu Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les - Netolicko 2014. Celkem bylo přijato a hodnoceno 25 žádostí. Žádosti byly schváleny a přijaty k financování se sníženou částkou poskytnuté dotace. Seznam kulturních a společenských akcí pořádaných v regionu MAS BLN, finančně podpořených Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko, o.p.s. naleznete v příloze