Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 12145

Výsledky hodnocení projektů v rámci 11. výzvy MAS Blanský les - Netolicko

V únoru 2014 byla vyhlášena 11. výzva k předkládání žádostí o dotaci pro svazky obcí. Byly přijaty 3 žádosti od svazku obcí Podkletí, Blanského lesa - podhůří a Netolicka. Dne 5.3.2014 probíhalo hodnocení a schválení projektů Výborem pro výběr a monitorování projektů. Seznam vybraných projektů naleznete v příloze.