Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 11647

Zpravodaj VENKOVA 3/2013

Ministerstvo zemědělství představilo 20. února návrh PRV 2004+, v němž masivně vytěsňuje nezemědělský venkov na maximální možnou mez danou nařízeními Evropské komise - na povinnou víši 5 % pro metodu LEADER z celkové alokace (tj. zemědělci vs. ostatní venkov 95:5, zatímco v současném období tomu je cca 75:25) vyčleněné na realizaci Společné zemědělské politiky v daném státě.

 Celý Zpravodaj zde